Jag har bara festen kvar



19/5



min matchningsprocess



moving to NYC



Plusawards och 3 dagar



slutprov i fransar



early morning



core collection



5/5